FIRMAPROFIL

TEGNESTUEN

Arkitektfirmaet Brink Brandenburg Arkitektur er etableret af Kurt Brink og Jakob Brandenburg og er placeret i Risskov lidt udenfor Aarhus.

Tegnestuen består af visionære, unge arkitekter samt erfarne, rutinerede arkitekter. Gennem vores individuelle specialiseringer samt faglige og erfaringsmæssige diversitet opnår firmaet en bred vifte af kompetenceområder. Som udgangspunkt arbejder vi med tre primære arbejdsområder.

TILGÆNGELIGHED

På tegnestuen har vi flere nøglepersoner, som har spillet en essentiel rolle for designet af tilgængeligheden på de danske banegårde samt offentlige rum i forbindelse med stationer og perroner. Vi har også rådgivet om tilgængelighed inden for den private handikap sektor.

Gennem disse mange års erfaring med implementering og udvikling af tilgængelighed har vi dannet en solid vidensbase og specialisering inden for universel design og tilgængelighed i byggeri og udearealer.

NYBYG & RENOVERING

Går du med tanker om at få realiseret et nyt bygge- eller renoverings-projekt?
Vi har stor erfaring med udfærdigelse af myndighedstegninger og byggetegninger, ansøgning om byggetilladelse og nedrivning mv.

Vi hjælper dig med at holde et solidt overblik over hele byggeprojektet, så vi sammen når sikkert og tilfredse i mål.

PROJEKTUDVIKLING

Sammen med forskellige samarbejdspartnere udvikler vi større projekter så som skoler, institutioner, boligbyggeri mv. Vi samarbejder også med fundrasiere, som skriver et sammenfattende materiale, der underbygges af vores tegningsprospekt og bruges i forbindelse med ansøgning om fondsmidler.

Med udgangspunkt i jeres ideer og ønsker udformer vi tegningsprospektet, som kan gøre en stor forskel og fungere som en øjenåbner og et stærkt incitament for fonde, som vil bidrage til at finansiere byggeprojekter.

Vi tilbyder

  • Idé & Skitseprojekter.
  • 3D modelering og fotorealistiske visualiseringer.
  • Myndighedstegninger og byggetegninger.
  • Ansøgning om byggetilladelse, STRAKS byggetilladelse samt nedrivning.
  • Projektledelse og tilsyn.
  • Tilgængelighed i nybyggeri, eksisterende byggeri og bygningsnære
    arealer og pladser.

Medarbejdere

Samarbejdspartnere