Interskolen

Aarhus, Danmark

3550m2

DET AKTIVE TAGLANDSKAB
Tagfladen inddeles overordnet i 4 zoner;
SIDDELANDSKABET, BOLDBANEN, HAVEØEN og RULLEBANEN.
Hver zone er programeret så de favner forskellige former for fysisk aktivitet, læring og ophold. De kobles sammen ved hjælp af byggede flader i træ og overflader med asfalt og faldgummi, der grafisk udsmykkes for at understrege forbindelserne.
De byggede flader får integrerede områder med plantefelter, som fører en grøn forbindelse mellem tag og terræn.
Herunder etableres der som en del af HAVEØEN plantekummer til små nyttehaver og et drivhus, som kan benyttes i undervisningen.
De byggede flader omkrandser her endvidere et legehus, ude- inde køkken samt sidde og opholdsarealer.
Der etableres store vinduespartier i stueetagen, så der skabes større åbenhed og transparens til multihallen.
Rytmen i facaden er enkel og forholder sig til den øvrige komposition.
Den byggede flade på taget, og livet derpå, kan anes bag den murede brystning.
Vindturbiner, solceller og grønne tage er med til at give huset en fremtrædende karakter – som understøtter INTERSKOLENS ambitioner.
MULTIHALLEN SOM KULTURELT CENTER
Målet med en ny multihal er ikke blot at skabe rammerne for sport og idræt, men også at etablere et fleksibelt rum til andre begivenheder, som teater, forelæsninger, musicals, koncerter mv.
Med forskellige inddelingsmuligheder opnåes denne fleksibilitet, så multihallen kan favne flere brugergrupper ad gangen.

Leave A Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.