Kulturbjerget i Østbirk

Østbirk, Danmark

12068m2

Skolen placeres på en bakke, og danner dermed en spændende arkitektonisk terassering, som bl.a. sikrer gode lysforhold, flot udsigt og frie adgangsmuligheder til naturlige udeområder.

Nye kulturelle og rekreative tilbud vil danne en stærk og ekstrover base for bygningen.
Disse tilbud vil fungere som nye spændende attraktorer for byens og oplandets mange borgere.
Alle livsfaser tænkes ind i skolens arkitektoniske design, og hermed opstår mulighederne for at bruge de nye rammer i alle døgnets 24 timer.

I mellem Kulturbjerget og den eksisterende Østbirkhal etableres et nyt Lærings, Lege og
Bevægelses-landskab. Dette nye landskab fungerer som en udflydende maling – bestående af veje, stier, løbebaner, amfi-grave/høje og aktivitetszoner – som binder området sammen og skaber en stærk fælles identitet og en ny skolegård for området. Herved skabes en stærk kobling af den eksisterende hal og det nye Kulturbjerg.
Skolens design skildrer også elevernes livsfaser, idet børnehaven og indskolingen placeres ved foden af “bjerget”.

Gennem vandringen op ad bjerget passerer man de højere klassetrin og ender til sidst i den nye 9.klasse, som er tætknyttet til bygningens nye landmark – et nyt Learning Tower.

Leave A Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.