Brink Brandenburg Arkitektur
23Sep

Lille-Å Trappen

Hadsten, Danmark

150m2

Idé

Den nye Lille-Å Trappe skaber en ny og stærk forbindelse mellem kulturhuset
Sløjfen, Lilleåen og Ernst B. Sunds Plads.
Projektet anlægger to nye terrasseringer på hver side af Lilleåen ud for Café
Sløjfen og ved siden af Ernst B. Sunds Plads.
Hermed vil Kulturhuset, Lilleåen og forpladsen opleves som en sammenhængende rummelighed og forløb.
De nye opholds- og aktivitets-zoner skaber en spændende mulighed for udeservering og inddragning af Lilleåen.
Projektet tilfører også en øget tilgængelighed for de dårligt-gående og handikappede, som vil nyde Kulturhusets udendørs faciliteter.

Funktion

På den multifunktionelle terrassering vil der være siddepladser, liggepladser og små platforme, som skyder sig ud i vandet.
Projektet vil desuden fungerer som en ny flodsikring, idet det højeste niveau af åens bred vil blive eleveret enten af den nye terrassering eller af en ny grøn vold.
For at holde fast i en grøn og frodig å-bred etableres der plantehuller i betonelementerne, hvori beplantning vil kunne vokes op og skabe en flot kontrast til de store betonelementer.

TAGS:

Leave A Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.