S-Huset

Hadsten, Danmark

14.000m2

Dette arkitektoniske konceptoplæg for en multi-use bebyggelse på
matrikel 9hh i det centrale Hadsten tager udgangspunkt i et ønske om at
udnytte det attraktive steds unikke potentiale, arkitektonisk, såvel som
økonomisk. Ligeledes baseres forslaget på en ambitiøs vision om at skabe
et moderne og stærkt arkitektonisk landmark, der præsenterer Hadsten
som en dynamisk by i vækst og værdigt markerer byen ved et væsentligt
regionalt trakknudepunkt. Projektforslaget for ”S-Huset” skal i denne
forbindelse ses i naturlig sammenhæng med projektforslaget ”Stationshusene”.
S-Husets karakteristiske arkitektoniske formsprog opstår indirekte, som
resultatet af den praktiske reaktion på stedets lokale forhold; Hensyn til
landskabstræk, bystruktur, adgangsforhold, udsigter og dagslysforhold,
såvel som støjen fra Skanderborgvej, indgår således alle i designet, der
resulterer i det terrasserede og spændende formsprog, hvor bebyggelsens
overdel synes at slynge sig i en karakteristisk S-form.
Denne overdel giver således mulighed for indretning af attraktive boligenheder
af forskellig type og størrelse, samt erhvervslokaler af høj arkitektonisk
kvalitet og denerer S-Husets elegante ydre udtryk. Denne overdel
hviler på en subtilt integreret base, der udgøres af to åbne og lyse parkeringsdæk
i direkte forbindelse til byen, samt mulighed for en attraktivt
placeret dagligvarebutik.
Bebyggelsens varierende højder sikrer gode udearealer og giver et interessant
bygningsprol, der forholder sig på en passende måde til sine forskelligartede
naboer og således både markerer S-Huset som et landmark op
mod hovedvejen og jernbanens store skala, og samtidig komplementerer
den mindre skala i byrummene Evald Tangs Allé og ned til Lilleåen.
Et naturligt integreret aspekt af visionen for S-Huset er en vidtrækkende
miljømæssigt bæredygtig prol, hvor passive tiltag, som tilpasning efter
klimatiske forhold og en højisoleret klimaskærm, komplimenteres af aktive
tiltag, som energieektiv tekniske anlæg og udnyttelse af regnvand,
opsamlet fra grønne tage, til toiletskyld etc.

Leave A Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.