Stationshusene

Hadsten, Danmark

10.735m2

Forslaget udgøres af 2 bygningsvolumener.
Ved at lade husene variere i højde etableres en blidere overgang mellem den eksisterende by og de nye huse.

Foran husene etableres en ny urban plads, som formidler højdeforskellen mellem det hævede gangsystem, det eksisterende terrænniveau og passagen under banen.
På den måde skabes en ny, spændende og levende byplads for både ophold og adgang.
Det hævede gangsystem forbinder byens to perroner samt Søndergade med Østergade. Desuden etableres en direkte forbindelse mellem strøget i Hadsten og Hadsten Centret.
Hjørnet på Vesthuset skæres af for at skabe en åben og inviterende forbindelse over banen.

Leave A Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.