Kulturhaven i Saksild

[Saksild, Danmark]

[-]m2

Den nye Kulturhave i Saksild er opbygget af 3 overordnede
zoner, som tager udgangspunkt i områdets karakter og
kvaliteter.
På denne måde skabes 3 zoner med hver deres unikke identitet
og funktioner.
Den Fleksible Zone etableres i forbindelse med den
eksisterende fl isebelagte terrasse.
Denne terrasse udbygges og sammenbygges med en ny
petanque bane. Således kan den store fl isebelagte terrasse
benyttes som generelt udeareal med borde, bænke og griller
samt tilskuer og opholdsareal for petanque spillerne.
Foran Kulturhuset etableres en ny skiltning, som tydeliggør
husets identitet og funktion.
Denne skiltning kan med fordel integreres som en del af
petanque opholdsarealets design og dermed også fungere som
f.eks. siddepladser, pointscoretavle for petanque eller lignende.
Den Fleksible Zone indeholder også et stort åbent græsareal,
som kan bruges til opstilling af telte, borde eller scene i forbindelse
med større arrangementer og samlinger.
Den Aktive Zone består af 3 overordnede områder: Klatre/
Bouldervæggen, Crossfi t & udendørsfi tness samt en parkourbane.
Alle 3 aktiviteter er designet med et underlag i asfaltgummi med
hver sin farve.
Der er også gjort plads til endnu en aktiv zone, hvis der skulle
opstå behov for dette.
Med en samlet placering af de “aktive” funktioner kan der også
skabes et samspil imellem aktiviteterne.
Den Legende Zone tager udgangspunkt i den eksisterende
begrønnede bakke.
Denne zone indeholder en lille indbygget amfi -scene og en
rutschebane.
Oplevelsesruten
Hele projektet er forbundet via en ny oplevelsesrute, som både
fungerer som vejviser for nye gæster samt forbindelse til faciliteterne
på skolen.
På ruten udbygges det eksisterende lille buskads med frugttræer
og bærbuske.
Projektet er udarbejdet med en holistisk tilgang og muliggør en
etapeindeling af det samlede projekt.

Leave A Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.