Mølleparkens Plejecenter Tilgængelighedsrådgiver

[Sønderborg, Danmark]

[-]m2

TILGÆNGELIGHEDSBESKRIVELSE.

NY HOVEDINDGANG.
Den nye hovedindgang placeres i tæt forbindelse med både handicap p-pladser samt af- og på-læsningsområdet. Placeringen skaber et centralt og tilgængeligt knudepunkt, hvorfra man trygt bliver ledt ind i plejecenteret.

Hovedindgangens arkitektoniske udtryk sikrer en tydelig markering af den nye adgangsvej for både gående samt kørestolsbrugere. På denne måde skabes et tydeligt, universelt og demokratisk ankomstområde til plejecentret.
Der er fra hovedindgangen niveaufri adgang til samtlige etager gennem en ny centralt beliggende elevator. (Kvalitetsniveau A svarende til min. 1,85 x 2,4 meter)

”Verandaområderne” ved indgangen og cafeen, som er tilknyttet fællesfaciliteterne er dimensioneret således, at kørestolsbrugere let kan færdes.
Fra dette område er der via en ny rampe niveaufri adgang til det beskyttede haveanlæg.

NY BEBOERINDGANG & FORBINDELSE ML. DAMHUSENE OG MØLLEHAVEN
Det arkitektoniske udtryk for den nye beboerindgang skaber en markeret og central adgangsvej til bofællesskaberne.
I den nye beboerindgang etableres to ramper, som skaber niveaufri adgang til både Damhusene og Møllehaven.
Der er fra de beskyttede plejeboliger på 1.sal niveaufri adgang til den nye beskyttede taghave/ sansehave ovenpå beboerindgangen.

Leave A Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.