NY AARHUS H

Aarhus, Danmark

50.000m2

Alternativt forslag i forbindelse med elektrificering af jernbanenettet omkring Aarhus Hovedbanegård – Ny Frederiks Bro.
Forslaget tager udgangspunkt i det tidligere, men alt for hurtigt og letfærdigt afviste forslag om at forlænge perronerne til Frederiks Bro. Forslaget vil medføre færre gener, er enklere, er muligvis billigere, og samtidig skaber det mere plads til gående, cykler, biler, busser og taxaer.

I vores forslag standser togene lige før M. P. Bruuns Bro, og dermed undgår vi at nedrive Bruuns Bro, Bruuns Arkade og Vandrehallen. Perronhallen vil blive et nyt attraktivt byrum, når sporene fjernes, og vi kan få plads til torvehandel, som det kendes fra København, og som så småt også er ved at finde vej til Jylland i form af street food markeder. Kan DSB ikke se et kommercielt potentiale her, er vi sikre på, at det kan andre.
Perronerne rettes ud og forlænges til Frederiks Bro, hvorved der bliver plads de lange togsæt (320 meter!), fremtiden byder på, ved alle perroner. Det vil give større fleksibilitet i køreplanlægning og flere tog til tiden. De rejsende får bedre plads og meget nemmere ved at skifte perron.

Frederiks Bro, der kunne have været en smuk bro, er både trist og trang og stærkt trafikeret. Vi vil derfor forslå at broen nedrives, og at der i stedet opføres en ny bro, der ud over at give en ny adgangsvej til både letbane og fjern- og regionaltog, også medvirker til at løse hele elektrificeringsproblematikken. Samtidig vil den løfte hele kvarteret på det inderste stykke af Frederiks Allé. En ny bro vil blive et trafikknudepunkt, der sammen med Bruuns Bro binder midtbyen og Rådhusparken sammen med Frederiksbjerg.

En ny Frederiks Bro kan udvides i bredden, så man ud over kørebaner og cykelstier også får plads til taxa-holdepladser, Kiss & Ride, busstoppesteder, cykelparkering og bredere fortove for gående. Med etablering af elevatorer og trapper kan der skabes en ny adgangsvej til togene – særligt for folk fra det sydlige Aarhus, som nemt vil kunne skifte fra tog til bus etc. Konstruerer vi broen som en trillingebro, undgår vi helt at spærre Frederiks Allé, og vi flytter P-risten (hvor togene ’overnatter’) og skaber plads til rationel sporudfletning mellem nord- og sydgående spor. Samtidig er Bruuns Bro åben i hele forløbet. I det hele taget bliver Banegårdspladsen og Bruuns Bro markant aflastet, og vi løser problemet med parkerede cykler ved at udskifte cykelbroen ved Bruuns Bro og skabe nye pladser ved Frederiks Bro. Cykelproblematikken vil vokse sig uoverstigeligt med begge Banedanmarks forslag.

Vi beholder Bruuns Arkade – og Aarhus H med Perronhal og Vandrehal vil blive knudepunktet mellem Strøget, Bruuns Galleri, tog, letbane og busterminal, hvor der skabes et åndehul midt i mylderet med god plads til ophold og aktiviteter.

Vandrehallen, som er det vitale bindeled, men også flaskehalsen mellem Strøget og Bruuns Galleri, åbnes op, så der kommer dagslys og mere plads. Det sker ved at fjerne billetsalgsbygningen og ved at inddrage de tidligere røghuller (gl. ventesal). Adgangen til Bruuns Galleri forbedres markant uden perioder med afspærring, og en busterminal kan etableres i 2 niveauer med adgang fra både Perronhal og Vandrehal. Trapper og elevatorer samles, og der bliver flere og bedre adgangsveje til eksempelvis Bruuns Galleri, så Banegården, Busterminal og Bruuns Galleri væves sammen med inddragelse af arealet mod øst. På denne måde får nyt og gammelt plads side om side i et varieret og oplevelsesrigt rum.

Leave A Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.