Kontordesign i Favrskov

[Hadsten, Danmark] [210]m2 Etablering af et nyt kontormiljø i lokalerne. - Forslaget skaber et nyt overblik over mulighederne for udnyttelse af lokalerne. - Ved ankomst fra indgangen møder man receptions- og ankomst-området. - Det store kontorrum inddeles i to zoner - en arbejdszone ved vinduerne og en opholdszone. De tilstødende mindre lokaler benyttes til toileterfacilteter, [...]

Lilleå husene

Hadsten, Danmark Ca.3000m2 Til matriklen på adressen Ågade 20 foreslår tegnestuen BrinkBrandenburg et 4 etagers byggeri med arkitektoniske referencer til det hollandske byhus henvendt til både unge, mindre børnefamilier og den ældre målgruppe, der flytter i mindre bolig i pensionsalderen. Etagebyggeriet består af 7 små huse med 28 lejligheder placeret på matriklen med en nordøstvendt [...]

Interskolen

Aarhus, Danmark 3550m2 DET AKTIVE TAGLANDSKAB Tagfladen inddeles overordnet i 4 zoner; SIDDELANDSKABET, BOLDBANEN, HAVEØEN og RULLEBANEN. Hver zone er programeret så de favner forskellige former for fysisk aktivitet, læring og ophold. De kobles sammen ved hjælp af byggede flader i træ og overflader med asfalt og faldgummi, der grafisk udsmykkes for at understrege forbindelserne. [...]

Aarhus Letbane

Aarhus, Danmark Overordnet design koncept: Det overordnede arkitektoniske koncept fokuserer på at understrege og styrke Letbanens visuelle identitet og design. Gennem hele designserien fremgår Letbanens hexagon grafik som et tydeligt designelement, som gør designet personligt og genkendeligt. Der er lagt stor vægt på at skabe et simpelt og moderne designudtryk, som både fremstår let og [...]

Arhus Sømandshjem

Aarhus, Danmark Ca.124m2 Projektet inddrager det eksisterende loftsrum til opholdsrum for søfarende, der besøger Aarhus Sømandshjem. For at skabe et godt og jævnt dagslys placeres der 2 nye kviste samt hele 28 ovenlysvinduer. Fra den vestvendte kvist er der adgang til en stor altan med udsigt til DOKK1 Der etableres to toiletter, et lille depotrum [...]

S-Huset

Hadsten, Danmark 14.000m2 Dette arkitektoniske konceptoplæg for en multi-use bebyggelse på matrikel 9hh i det centrale Hadsten tager udgangspunkt i et ønske om at udnytte det attraktive steds unikke potentiale, arkitektonisk, såvel som økonomisk. Ligeledes baseres forslaget på en ambitiøs vision om at skabe et moderne og stærkt arkitektonisk landmark, der præsenterer Hadsten som en [...]

Stationshusene

Hadsten, Danmark 10.735m2 Forslaget udgøres af 2 bygningsvolumener. Ved at lade husene variere i højde etableres en blidere overgang mellem den eksisterende by og de nye huse. Foran husene etableres en ny urban plads, som formidler højdeforskellen mellem det hævede gangsystem, det eksisterende terrænniveau og passagen under banen. På den måde skabes en ny, spændende [...]

Kulturbjerget i Østbirk

Østbirk, Danmark 12068m2 Skolen placeres på en bakke, og danner dermed en spændende arkitektonisk terassering, som bl.a. sikrer gode lysforhold, flot udsigt og frie adgangsmuligheder til naturlige udeområder. Nye kulturelle og rekreative tilbud vil danne en stærk og ekstrover base for bygningen. Disse tilbud vil fungere som nye spændende attraktorer for byens og oplandets mange […]

FK Fuglebakken

Nye klubfaciliteter Aarhus, Danmark 180m2 Der etableres en ny strategi og zoneinddeling for klubbens udearealer. I zone 1 ligger klubhuset, ankomstområdet og parkeringspladserne. Området har en åben og legende karakter med en gennemgående karakteristisk belægning. I zone 2 er der fokus på boldspil og fodboldkampe. Den består af en ny kunstgræsbane og et stort grønt [...]

Region Midt 2017 RETHINK – Kulturby

Hadsten, Danmark 4112m2 I dette projekt har det været afgørende at forstærke oplevelsen af den tætte forbindelse mellem den aktive bymidte og parkens skønne naturmiljø. På den måde besidder bebyggelsen både høje arkitektoniske kvaliteter og bidrager positivt til livet i byen og i parken. Det eksisterende stisystem gentænkes som et varieret forløb af oplevelser og […]